دانشگاه جامع علمی و کاربردی اولین وتنها دانشگاه نسل سوم در نظام آموزشی مهارتی کشور است که هدف آن تدوین دوره ها ورشته هایی است که نیاز روز بازار کسب و کار را پوشش   می دهد زیرا تقاضای محوری شاخصه اصلی این دانشگاه است که براساس تقاضای دستگاه های اداری در بخش خصوصی یا دولتی مبنی برارائه خدمات آموزشی های عالی مهارتی است .به همین منظور دانشگاه جامع  علمی- کاربردی  به عنوان یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است که باهدف ارتقاء و انتقال دانش ،کار و فناوری در سال 1373 تاسیس گردیدو در حال حاضر بر اساس آئین نامه آموزش و مهارت و فناوری مصوب1390،سنجش و پذیرش دانشجویان را در مقاطع آموزش عالی مهارت و فناوری مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی انجام می دهد.

جلسه روز چهارشنبه ساعت 17:30 در سالن جلسات دادسرا با حضور رئیس محترم مرکز ، قضات ، و کلا و اساتید مرکز برگزار گردید بعد از تلاوت قرآن و سخنرانی رئیس مرکز ، رئیس کارگروه حقوق خصوصی و فقه و جناب آقای مجدد معاونت پیشگیری از جرم استان ، در خصوص فرهنگ داوری ، آسیب ها و مزایای داوری سخنرانی نمودند و متعاقباً جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقایان طیبی ، میر وهابی و ملک محمدی صورت پذیرفت 

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه تشکیل کلاس ها

اخبار پژوهشی دانشگاه