تماس با ما

نشانی: اراک - خیابان قائم مقام - پایین تر از میدان مقاومت - مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه استان مرکزی

تلفن : 10-33247010 - 34456201

کد پستی: 66816 - 15986

صندوق پستی: 3691 / 15815